Tuesday, 2 February 2016

Kapasitor berkutub


  1. Badan kapasitor ditandakan dengan tanda had terima dan kadar menyimpan cas yang diukur dalam unit Farad.
  2. Contoh : 16V 47uF - bermaksud had terima 16 volt sahaja dan keupayaan menyimpan cas ialah 47 mikro farad.

No comments:

Post a Comment