Alatan Kerja Paip


Pita Pengukur
Gergaji Besi

Pemotong Paip Beroda
Sepana Boleh Laras

 Perengkuh Paip
Playar Cengkam Seribu

Playar Cengkam Ragum

 Sepana Hujung Terbuka
Playar jurutera/ gabung

Playar muncing tirus

No comments:

Post a Comment